home Dashboard CZ Dashboard EN

Proč muži běhají rychleji nežli ženy?

fyziologie

Proč muži běhají rychleji nežli ženy?

18. 6. 2018

Běh – sport, který si obě pohlaví užívají stejně. Jedná se po chůzi o nepřirozenější pohyb člověka. Proč jsou rozdíly v časech mužů a žen tak velké?

Když muž a žena bude trénovat stejně tvrdě, proč jsou i tak muži v průměru mnohem rychlejšími běžci nežli ženy? Nejrychlejší muž planety v běhu na sto metrů Usain Bolt je téměř o vteřinu rychlejší, nežli nejrychlejší žena planety. Oba jsou držitelé skvělých časů, ale přesto, pro porovnání – Bolt 9,58 sekundy oproti Joynerové 10,49 sekundy.

Odpověď na tuto otázku zahrnuje mnoho různých příčin. Největší vliv zde hrají rozdíly v hormonech a v celkové velikosti těla, říkají lékaři z Live Science. Před tím, než dívky a chlapci přicházejí do puberty, jsou jejich těla velmi podobná s minimální intersexuálními rozdíly. Během puberty však u chlapců dochází k rapidnímu nárůstu tvorby testosteronu až do té míry, že v dospělosti mají někteří muži až 20x více tohoto hormonu nežli ženy.

Testosteron hraje v lidském těle několik důležitých rolí. Jednou z nich je stimulace lidského metabolismu k produkci nových krevních buněk, k udržování pevnosti kostí, k růstu svalů a celkově k stimulaci růstu těla.

„Vzhledem k tomu, že ženy produkují méně testosteronu, jsou v otázce svalů v jasné nevýhodě oproti mužům“ uvádí Dr. Emily Krausová, lékařka sportovní medicíny primární péče ve Stanfordském zdravotním středisku.

Z celkové hmoty na mužské noze je až 80 procent svalů. U žen to je jen něco kolem 60 procent. Tento rozdíl může mužům pomáhat běhat mnohem rychleji. Mužské svaly mají také tendenci disponovat většími svalovými vlákny, která pomáhají při kontrakcích důležitých k správnému pohybu svalů .

Kromě toho mají ženy více estrogenu nežli muži, což vede k tomu, že jejich tělo má tendenci ukládat více tuku. To vede k další jisté nevýhodě v cestě za požadovanou výkonností.

Dalším faktorem ve výkonnosti je velikost těla. Ženy mají v průměru menší plíce nežli muži, což hraje primární roly v jejich maximální spotřebě kyslíku (VO2max), která je mnohem nižší. Pro ilustraci, VO2max je u netrénované ženy kolem 33 mililitrů kyslíku na kilogram tělesné hmotnosti za minutu. U stejně netrénovaného muže je to kolem 42 mililitrů kyslíku na kilogram tělesné hmotnosti za minutu – tak jak udává studie z roku 1998 v časopise Medicine and Science in Sports and Exercise.

U elitních trénovaných běžců je VO2max podstatně vyšší a rozdíly mezi ženou a mužem podstatně narůstají. Muži pracují s mnohem větším přísunem kyslíku do těla, což pro ženy znamená potřebu pracovat mnohem hospodárněji s omezeným přísunem tohoto plynu, který musí dodat do svalů.

Také u orgánů jsou značné rozdíly. Ženské srdce má tendenci být menší než u mužů, což znamená ,že mají menší minutový objem, které je schopné přečerpat. „Přestože mají ženy vyšší srdeční frekvenci, nestačí to k tomu, aby se tím vyrovnaly rozdíly v minutovém objemu přečerpané krve. Pokaždé, když srdce pumpuje krev, je toto množství menší, nežli u mužů.“ To znamená, že k svalům se celkově dostává u žen méně okysličené krve.“

K tomu všemu se přidává také menší množství hemoglobinu, kterým disponují ženy. Hemoglobin je bílkovina červených krvinek, na který se váže kyslík a ten je dále distribuován dále ke svalům.

Biomechanika a běh

Velkou výhodou při běhu je pro mužské pohlaví délka končetin, kdy velmi často disponují delšíma nohama, což hraje významnou roly v délce kroku. Další výhodou na straně mužů je velikost jejich boků, kdy ženy mají tendenci mít je mnohem širší a tím není jejich způsob běhu tak efektivní.

„Svaly pracují nejefektivněji, pokud je jejich pohyb vykonáván v ose“. Pokud máte úzké boky jako muži, je váš běžecký krok mnohem přímější nežli u žen, které díky širším bokům mají krok značně vyosený. Tím pádem sval nefunguje v té nejefektivnější pozici. To je dalším z mnoha faktorů, proč ženy nemohou běžet tak rychle.

Pokud tedy všechny faktory shrneme, dojdeme k několika závěrům. Ženské plíce jsou menší a tím pádem mají omezený prostor pro kyslík. Podobné to je i u srdce, které je také menší a tím pádem přečerpá menší množství krve. Krev obsahuje také méně hemoglobinu, což omezuje množství vázaného kyslíku v krvi. Dalším významným faktorem jsou kratší nohy pro délku kroku a širší boky, což činní běh méně efektivní.

„Pokud se podíváte na tyto rozdíly, je v celku obdivuhodné, že i tak ženy dokáži velmi dobře vzdorovat mužům a svými výkony je i tak dost dohánět.“ říká Kraus.

Video

=0PH0SV4j1Es

=UVSmPBLnSXY

 


<< zpět