home Dashboard CZ Dashboard EN

Datum na potravinách

Dobré vědět

Datum na potravinách

9.10.2017

Víte, jaký je rozdíl mezi označením „Datum použitelnosti“ a „Datum minimální trvanlivosti“ a které potraviny žádné takové označení mít nemusí? Obyčejný člověk většinou vůbec netuší, jak se v těchto pojmech orientovat. 

Datum použitelnosti aneb „Spotřebujte do…“

Datum použitelnosti (DP, nebo anglicky „Use by Date“ neboli nápis „Spotřebujte do…“ a má předepsané pořadí den, měsíc a rok. Pokud má potravina označení o datu použitelnosti, musí výrobce doplnit také informace o doporučených podmínkách skladování. Toto označení se používá u potravin, které relativně rychle podléhají zkáze, a proto musí být také rychle spotřebovány, většinou jde o dny, maximálně týdny. Jsou to jogurty, mléčné výrobky nebo například chlazená drůbež. Potraviny po době spotřeby jsou považovány za zdraví škodlivé, nesmí být prodávány, ani bychom je neměli jíst.

Datum minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti (DMT, anglicky „Best before“) neboli nápis „Minimální trvanlivost do…“ je většinou také uvedeno ve formátu den, měsíc a rok. Pokud je ale minimální trvanlivost kratší než tři měsíce, nemusí být na obale potravin nutně uveden rok. Pokud je delší než tři měsíce, zároveň ale kratší než 18 měsíců, nemusí být na obale uveden přesný den. Pokud je delší než 18 měsíců, musí se uvádět jenom rok.

Takovéto označení se používá pro potraviny, které se tak rychle nekazí, jako například konzervy, těstoviny, čokoláda nebo nápoje.

Pokud mají potraviny prošlou minimální trvanlivost, je možné je uvádět do oběhu pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a jsou jako prošlé označené a v obchodě umístěné odděleně (to ale v žádném případě neznamená označení „sleva“ nebo „akce“). Po tomto datu ale výrobce nezaručuje kvalitu výrobku, odpovědnost za něj přebírá prodejce.

Potraviny, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti ani použitelnosti: čerstvé ovoce a zelenina, konzumní brambory, lihoviny, víno, pekařské anebo cukrářské výrobky, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě, sůl, žvýkačky či jednotlivé porce nebalené zmrzliny. 


Mgr. Lucie Džurdženiková


<< zpět